Září 2009

k návštěvě papeže

25. září 2009 v 8:52 | b.
když česká princezna a sestra svaté anežky, blažena vilemína, přišla roku 1262 do milána, měla syna, uvádí se. byla velmi charismatickou osobou a uzdravovala mnohé. její příznivci ji považovali za inkarnaci svatého ducha a nazývali se gugliemites. sama trvala na tom, že je jen pouhým člověkem, stejná jako ostatní, a že všichni máme božskou podstatu. na oltářním obraze blízko milána v biassoně je znázorněna nejsvětější trojice, kde je zobrazena gugliemina v rozhovoru s ježíšem a na viscontiho tarorotových kartách je její portrét na kartě papeže.
vilemína po své smrti byla převezena do cisterciáckého kláštera santa maria di chiaravalle milanese, kde se scházeli její příznivci. lothar ze segni - papež inocenc 3. rozhodl bojovat proti všem sektám. nejdříve začal s albigenskými. byli bohatí. následovali byzantští kataři, v bulharsku známí pod jménem bogomilové, asi byli také bohatí. došlo i na gugliemites (i milánští byli bohatí) a příznivci a následovníci vilemíny byli upáleni. spáleny a rozmetány inkvizicí byly i kosti vilemíny.
církev jistě má ve svých archivech více informací, ráda bych je znala.