Listopad 2008

hezký program na obloze

28. listopadu 2008 v 8:37 | b.
večer jsme po západu slunce uviděli svítící oranžové cáry oblaků na jihozápadní obloze. zvláštní, a navíc v místech kde není žádné město. potom jsem objevila:

" V době soumraku je navíc možné pozorovat na obloze podivné purpurové zabarvení, což způsobuje rozptylující se prach ze srpnové erupce aljašské sopky Kasatoschi, který se pomalu rozprostírá nad celou severní polokoulí. Poměrně výrazný byl tento jev teprve nedávno - v pondělí 17. listopadu večer. Na městy neosvětlené obloze se nebe zabarvilo do světle fialového nádechu, který k obzoru přecházel do jasné oranžové barvy připomínající vzdálený hořící les. "

... a hezký program bude i prvního

cestou fujavice

25. listopadu 2008 v 13:21 | b. |  b.
a těšení se na vánoce

pavěda a věda

9. listopadu 2008 v 10:42 | b. |  b.
věštění, řecky techné mantiké, předpovídání budoucnosti nadpřirozenými způsoby. věštná schopnost byla podle Řeků dána pouze několika vyvoleným, kteří dostali věštní dar od bohů.,… své věštce měly státy, králové i armády. žádné rozhodnutí vůdců se neobešlo bez věštby.,… rozlišujeme dva způsoby věštění, přirozené a umělé. …umělé věštby jsou založeny na pozorování chování živočichů, rostlin, nebo předmětů. obvyklé také bylo věštění z vrhu kostek, nebo metáním losu.
Bořek Neškudla - Encyklopedie řeckých bohů a mýtů.

mantinely rozhodování

5. listopadu 2008 v 16:00 | b. |  myth
pohádky a mýty, historie a zkušenosti, smíchané v jednom hrnci tvoří mantinely rozhodování.
"V Lužicích se o Ludcích vyprávělo, že jsou tam prvními obyvateli a předky Srbů",
čtu si Mystéria země české, a vybavuje se mi tehdejší dotaz na příjmení,
"víte, že vaše příjmení je původem lužicko-srbské?"
máte pravdu, s německou transkripcí a slovanskou koncovkou, došlo i mně.
"A posléze tu prosvítají i poutavé reminiscence, určitě historické, neboť jde o dvě po sobě následující populace. Starší, které nemusely být ani jiné rasy a mohly mít i příbuznou řeč s nově vládnoucí a prosperující společností, která měla však odlišné náboženství, kulty a rituály…, … a ještě pozdější zas některé z té "druhé vlny", potomci kdysi privilegovaných kněžských rodů, kteří se skryli…, jisté je, že takzvaní ludkové, loutkové, nejsou naprostá vymyšlenost, zvláště, když je prokázáno, že lidé zcela podobných mravů byli kdysi známí ve Velké Británii."
historie zapsaná do příjmení a schovaná někdy v rodech žen
"V Čechách jsou známí Diví lidé,…staroind. devis - božský, bůh, staroíran. daeve-božství…"

mix všech starých i současných náboženství, kterým se pokouším porozumět, stejně jako chování svých předků. všechna zklamání a úspěchy jsou zapsána a díky jim vyhodnocuji nové události.

posoudit kvalitu informací může každý sám. postupně upravuji žebříček hodnot, mění se podle okolností. jednou jsou důležité vztahy, jindy zdraví, někdy peníze a práce, často svoboda a volný čas na přemýšlení. zodpovědnost zůstává v čele.
potřebuji se synchronizovat s blízkými lidmi, aby moje a jejich přání nebyla v konfliktu, poznat jejich touhy a posoudit nakolik jsem tolerantní a přející, a i oni přející a tolerantní. přílišným přizpůsobením se dostávám mimo svůj záměr a směr a přestanu být šťastná. zvažuji prostředky které mám k dispozici, beru v úvahu zkušenosti své i svých předků, vzhledem k době
ve které žili, i s ohledem na zkušenosti jejich předků v jejich reálném čase. budoucnost může být taková, jak se sama nasměruji spolu se svým okolím. jenom pochopením vazeb, které jsou ve mně, mohu být svobodná.