Srpen 2008

tak dávno

21. srpna 2008 v 12:57 | b. |  myth
v dávných a dávných dobách, kdy nestála dnešní města, ani domy, i země měla jiné jméno, v dobách které lidé nepamatují, tak dávno >
ptáci létali vysoko v oblacích a zvířata se probíhala po zemi a ryby plavaly ve vodách, vše mělo svůj řád, .., i stalo se >
obloha zčernala a ohnivé kamení padalo, krátery byly vyhloubeny a vody se mísily s popelem vylétajícím ze sopek probuzených hrůzou nebes. lesy hořely a vody černaly, zvířata a ptáci hledali bezpečný úkryt. plameny spalovaly poslední místa na zemi. jen vysoko v horách a hluboko ve vodách byla záchrana. ptáci létali ve vzduchu plném prachu a kouře a na chvíli usedali na ohořelou větev, aby nabrali sílu k dalšímu letu. pili z vod plných popela. hodně živých zahynulo. ptáci ztratili svá hnízdiště i obvyklou potravu a stejně jako zvířata byli hrůzou a hladem ochromeni. objevili se mutanti. virus, který se objevil, napadl vše živé, nejdříve ptáky. každým nádechem se dostával do krve a těla. někteří ptáci postupně začali ztrácet peří, na křídlech se objevila holá místa a přestali mít tak schopnost létat. z křídel se stávaly paže a z drápů prsty >
postupně se naučili hledat potravu, objevily se nově zmutované rostliny, a hmyz, který většinu doby přežil ukrytý hluboko v zemi. vytryskly nové prameny, rozkvetly nové květy, vyrostly jiné stromy a objevila se i nová zvířata, ale hrůza prožitku se zapsala hluboko do všech dýchajících >
zpívala jasným hláskem, holčička zlatovlasá, a ptáci se slétali
hrál na píšťalku, chlapec, a hadi přilézali
zpívala hrdelním hlasem, žena smavá, a tygři se vzbouzeli
bubnovali a hráli všichni muži jako o život, aby zahnali běsy uvězněné v jejich tělech >
> a snili o létání