Březen 2008

velikonoční vajíčko radaru

20. března 2008 v 20:03 | b.
to o čem se mnohem méně mluví je umístění spojeneckých vojsk, tentokrát amerických. amerika je země mladá, a tak historií, ani geografickými znalostmi nejsou jejich studenti příliš zatěžováni ani na universitách, jinak by vrchní představitelé věděli, že vstup vojsk na naše území je krajně nebezpečná operace. pozvání k dočasnému umístění sovětských vojsk předcházelo rozpadu spojených sovětských států a vynucený souhlas s obsazením sudet předcházel válce, ve které bylo německo zničeno.

<království>

13. března 2008 v 16:52 | b.
vzhledem k našim společným kořenům zde, v zemi krásné, … v případě trojrozměrného modelu území, kolébce, ... vzývám keltské potomky (iry, galy, skoty, …), vzhledem ke slovanským a germánským předkům (slovany a germány rozeseté po světě), a s ohledem na kulturní kořeny, samozřejmě i následníky starých řeků a egypťanů, k podpoře království petite chatt.
království petite chatt přímo souvisí s pokrevní linií.
království
řád královnou bude předán šlechetným lidem, jimž bude ctí být součástí království petite chatt.
odměnou je láska a hravost ve společnosti následníků královské krve.